5Dip Powder System

Amazing Dipping System that can be used for different applications such as:
- Dipping
- Normal application 
- Sprinkling 
- 3-D Designs 

Hướng dẫn buớc làm Cinaco 4Dip để có được bàn tay đẹp:
- Dũa sần móng
- Sơn nước #1 Bond
- Sơn nước #2 base nhúng bột Màu ( lặp lại 3 lần )
- Sơn nước #3 activator, đi lần lượt từng bàn tay
- Dũa shape theo thứ tự khi sơn nước #3 activator (bàn tay nào sơn trước sẽ dũa trước)
- Dũa mịn (buffer)
- Sơn thêm một lần #3 Activator sau khi dũa giúp móng cứng và đồng thời giúp nước số #4 - Top mau khô hơn
- Sơn hai lần nước #4 Top