Gel Light Fast Dry 54W UV/LED (Rechargeable)

  • Sale
  • $115.00
  • Regular price $135.00


Warranty : 6 months one on one Exchange 
Description
1. Battery the charge time is 2 hours and it can be used for 3 hours continuously (Normal usage for one day)
2. Comfort light,reduce burning sensation.
3. For Hand or Food can be use
4. 50.000 hours life time. 
5. Light on with hands put inside human body sensor.
6. Double lightsore(365+405nm)LEDs to cure UV gel/builder/LED Gel.
7. Dry very fast compare with 48W

TIMER: 10s.30s.60s.99s
Product size: 23 x 20 x 9.5 cm
Color : White


Bảo Hành : 6 tháng, một đổi một  
Mô tả sản phẩm: 
1. Thời gian sạc là 2 tiếng, sử dụng được trong 3 tháng liên tục ( Có thể dùng cả ngày nếu tắt sau khi sử dụng)
2. Đèn tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng, không gây nóng rát, không hại da tay.
3. Có thể dùng cho tay hoặc chân.
4. Thời hạn sử dụng đèn là 50.000 giờ.
5. Đèn tự động sáng khi đặt tay vào.
6. Đèn LED đôi  (365+405nm) dùng được cho UV gel/Gel Builder/Hybrid Gel/Led Gel.
7. Khô Nhanh hơn so với đèn 48W

Thông số cho đèn:
Thời gian : 10 giây, 30 giây, 60 giây, 99 giây
Kích thước đèn : 23x20x9.5cm
Màu: Trắng