Móng tips nhọn (pointy, coffin, almond shape)

Móng tips nhọn (pointy, coffin, almond shape)

Original shape : pointy
Cắt ngan : coffin
Cắt ngan, dũa tròn : almond 

Cách gắn :  Dùng glue gắn móng để lên tip, gắn móng tip vào đầu móng tay thật.